Mihai Adrian Hotca, Infractiuni prevazute in legi speciale. Comentarii si explicatii. Editia 5

Mihai Adrian Hotca, Infractiuni prevazute in legi speciale. Comentarii si explicatii. Editia 5

1280

Despre lucrare
Lucrarea cuprinde toate infracțiunile prevazute in legi speciale, dintre care cele mai importante sunt analizate din punct de vedere teoretico-practic, iar celelalte sunt prezentate in extras, astfel incat practicienii și teoreticienii dreptului sa aiba la indemana un instrument foarte util de lucru.Despre Editia 5
Aceasta editie cuprinde o actualizare a textului edițiilor anterioare, in pas cu ultimele intervenții legislative – nu puține la numar in ultimii ani, continand o sectiune noua dedicata infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Din cuprins
• Infractiunile prevazute in Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
• Infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
• Infractiunile prevazute in Legea nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
• Infractiunile prevazute in Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
• Infractiunile prevazute in Legea nr. 31/1990
• Infractiunile prevazute in Codul vamal
• Infractiunile din domeniul protectiei mediului
• Infractiunile din domeniul proprietatii intelectuale

Puncte forte
• prezentarea tuturor infractiunilor reglementate de alte acte normative decat Codul penal
• peste 300 de norme de incriminare, care reglementeaza peste 700 de infractiuni
• structurarea lucrarii pe capitole, in functie de tipul de infractiuni reglementate
• ample referințe bibliografice
• index alfabetic

Despre autori
Mihai-Adrian Hotca este avocat, profesor universitar doctor, Decan al Facultatii de Stiinte Sociale si Administrative, Universitatea Nicolae Titulescu.
Mirela Gorunescu este avocat, doctor in drept, conferentiar universitar.
Norel Neagu este avocat, doctor in drept.
Dominic George Pop este avocat.
Alexandru Sitaru este avocat.
Radu-Florin Geamanu este consilier juridic in cadrul Ministerul Justiției.