Prof. univ. dr. MIHAI ADRIAN HOTCA

Este un teoretician recunoscut în mediul juridic și, totodată, un avocat respectat de către profesioniștii practicieni ai dreptului.

Mihai Adrian HOTCA este profesor de drept şi avocat, în Baroul Bucureşti, în această din urmă calitate coordonând societatea de avocați HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAŢII.

În cei peste 20 de ani de când scrie cărți (de la începutul anilor 2000), acesta a elaborat constant lucrări juridice în mai multe ra­muri ale Dreptului, în principal în domeniul Dreptului penal, fiind recompensat cu mai multe premii de specialitate (de pildă, UJR i-a conferit două premii Vintilă Dongoroz – în 2012 și 2017).

Având o experienţă de aproape un sfert de secol atât în calitate de cadru didactic, cât şi în profesia de avocat, autorul a ajuns într‑o perioadă a carierei ce‑i permite să aibă o imagine de ansamblu asupra fenomenului juridic.

Din 2018, acesta a început să scrie mai consistent lucrări nejuridice, având acumulată suficientă cultură generală, pe care, prin intermediul colecției Cogito, dorește să o împărtășească cititorilor, provocându-i la o călătorie comună prin universul său de idei.

Mihai Hotca

Avocat

icons
Misiunea mea
Headed by one of the most distinguished and experienced lawyers in the country, George Hilton, our firm have a sound base in the law
icons
Viziunea mea
Headed by one of the most distinguished and experienced lawyers in the country, George Hilton, our firm have a sound base in the law
icons
Despre viață
Headed by one of the most distinguished and experienced lawyers in the country, George Hilton, our firm have a sound base in the law